Voor wie?

Wij zijn Wow-Mom en wij zijn er voor alle moeders en aankomende moeders. Wij kunnen je helpen met alle veelvoorkomende psychische klachten rondom de zwangerschap of het moederschap die binnen de basis GGZ-vallen. Wanneer we tot de conclusie komen dat je hulpvraag niet binnen de basis-ggz valt zal er samen met jou en je huisarts gezocht worden naar een passende vorm van hulp. Denk hierbij aan specialistische GGZ

Wij bieden psychische hulp bij onder andere:

 

 • Trauma tijdens de zwangerschap
 • Traumabevalling
 • Miskraam
 • Onzekerheden/angsten i.c.m. het moederschap
 • Stemmingsklachten
 • Angstklachten
 • Paniekklachten
 • Stress- en traumagerelateerde klachten
 • Bij angst voor of een geschiedenis van postnatale depressie
 • Andere ingrijpende gebeurtenissen voor, tijdens of na de zwangerschap

In de volgende gevallen kunnen we je helaas niet helpen. Vraag dan je huisarts om een verwijzing naar passende specialistische zorg.

 

 • Op de voorgrond staande ernstige verslaving
 • Op de voorgrond staande ernstige eetstoornis
 • Psychotische stoornissen
 • Hoge crisisgevoeligheid
 • Ontwikkelingsproblematiek
 • IQ lager dan 80
 • Ernstige agressieproblematiek of delictgedrag
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek
 • Actuele postnatale depressie