Klachtenprocedure

We hopen vanuit Wow-Mom fijne zorg te leveren. Mocht er toch een situatie ontstaan waarin sprake is van onvrede of een klacht, dan hopen we dit van je te horen zodat we kunnen kijken hoe we dit samen kunnen oplossen. Je kunt ons hiervoor bellen op 043-2340303 of mailen.

Kwaliteitsstatuut

Onze voorwaarden, manier van werken en kwaliteitsborging zijn vastgelegd in een kwaliteitsstatuut. Bij Wow-Mom werken verschillende behandelaars. Iedere behandelaar werkt volgens een eigen kwaliteitsstatuut. Download deze via onderstaande buttons.

Privacy, Geheimhouding en meldcode

Om verantwoorde zorg te leveren en te voldoen aan de wettelijke voorschriften houden wij een clientdossier bij. Dit dossier bevat persoonsgegevens (o.a. naam, adres, geboortedatum)  en aantekeningen van het traject. Informatie in deze dossiers zijn vertrouwelijk en zullen alleen met jouw toestemming gedeeld worden. Denk hierbij aan informatie die we uitwisselen met de verwijzer (vaak de huisarts). We houden ons hierbij aan de Europese wetgeving (de Algemene Verordering Gegevensbescherming).
 

We werken met een goed beveiligd systeem voor de clientdossiers. Mocht er toch informatie lekken, dan rapporteren wij dit conform de Meldplicht Datalekken.

Wij hebben geheimhoudingsplicht. Dat houdt in dat we zonder jouw toestemming geen informatie met derden mogen delen. Enige uitzonderingen hierop zijn wanneer het vermoeden bestaat dat er direct gevaar is voor jou of je omgeving. Ook volgen wij de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op het moment dat er zorgen zijn over de veiligheid van minderjarigen. Het volgen van de meldcode leidt niet per definitie tot een melding. Lees hier meer over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wow-Mom gaat op vakantie!

Vanaf vrijdag 5 juli t/m vrijdag 26 juli zijn wij op vakantie. Daarna staan we graag weer voor je klaar!

Neem ingeval van spoed altijd contact op met je huisarts.