Informatie voor verwijzers

Wij zijn Wow-Mom en wij zijn er voor alle moeders en aankomende moeders. Wij kunnen helpen bij alle veelvoorkomende psychische klachten rondom de zwangerschap of het moederschap die binnen de basis GGZ-vallen.

 

Wij bieden psychische hulp bij onder andere: 

 

– Trauma tijdens de zwangerschap

– Traumabevalling

– Miskraam

– Onzekerheden/angsten i.c.m. het moederschap

– Stemmingsklachten

– Angstklachten

– Paniekklachten

– Stress- en traumagerelateerde klachten

– Bij angst voor of een geschiedenis van postnatale depressie

– Andere ingrijpende gebeurtenissen voor, tijdens of na de zwangerschap

 

In de volgende gevallen valt een behandeling niet onder de basis-GGZ en kunnen wij de cliënt helaas niet helpen (contra-indicaties)

 

– Op de voorgrond staande ernstige verslaving

– Op de voorgrond staande ernstige eetstoornis

– Psychotische stoornissen

– Hoge crisisgevoeligheid

– Ontwikkelingsproblematiek

– IQ lager dan 80

– Ernstige agressieproblematiek of delictgedrag

– Ernstige persoonlijkheidsproblematiek

– Actuele postnatale depressie

Werkwijze

Na aanmelding zal eerst telefonisch contact plaatsvinden, waarna een intake gepland wordt. Bij de intake wordt aandacht besteed aan het verhaal van de cliënte, de hulpvraag en de mogelijkheden van de behandelvormen. Hierna wordt een gezamenlijk behandelplan opgemaakt, waarin de (beschrijvende) diagnose staan en een indicatie voor de duur en vorm van het traject.

 

Met toestemming van de cliënt wordt deze informatie met u gedeeld middels een huisartsenbrief na intake. Zo bent u op de hoogte van het traject.

 

Tussentijds zal worden geëvalueerd om te kijken of de basiszorg toereikend is. Mocht dit niet het geval blijken dan overleggen wij graag met u over een passend vervolg.

 

Bij afsluiting van het traject ontvangt u een eindbrief. Mocht u tussentijds vragen hebben dan schroom niet om contact met ons op te nemen!

 

Wenst u te overleggen of wij de passende hulp kunnen bieden aan uw cliënte? Stuur ons dan even een mailtje op jolien@wow-mom.nl of bel ons op 043-234 0303.

Eisen verwijsbrief

Als u een cliënt aan ons doorverwijst vragen we u vriendelijk om de volgende zaken te vermelden op de verwijsbrief:

– Het feit dat het generalistische basis-ggz betreft

– De (vermoedelijke) diagnose volgens DSM-V

– Uw naam, AGB-code en handtekening

 

De verwijsbrief kan meegegeven worden aan de cliënte of via de mail aan ons gestuurd worden. Cliënte kan zich op dat moment al digitaal bij ons aanmelden via het aanmeldformulier zodat we een kennismaking kunnen inplannen en het traject zo snel mogelijk kunnen opstarten.

Waarom doorverwijzen naar Wow-Mom?

Wij staan voor professionele maar persoonlijke zorg. Ik ben opgeleid als GZ-psycholoog (kind en jeugd) met als specialisatie verlieskunde) en heb ondertussen zo’n 10 jaar werkervaring met cognitieve gedragstherapie en EMDR. Onze wachttijden zijn minimaal en wij hechten veel waarde aan een open en snelle communicatie met doorverwijzers.