Wachtlijst

Helaas is het in de GGZ gebruikelijk dat er met een wachtlijst gewerkt wordt doordat er structureel meer vraag dan aanbod van zorg is. Bij Wow-Mom is ons streven dat je altijd binnen 4 weken terecht kan. Je kan hier zien hoe lang onze actuele wachtlijst is.

Wachtlijst
1 week

Momenteel is onze wachtlijst 1 week. Dat wil zeggen dat je binnen maximaal een week nadat wij je verwijsbrief hebben ontvangen bij ons terecht kan voor een intake. Vervolgens kan de behandeling direct gestart worden.